Facebook Pixel
news/news.png

ΝΕΑ

Τα Kέντρα Ξένων Γλωσσών Παπαβαρσάμη συμμετέχουν κάθε έτος, με μεγάλη επιτυχία των μαθητών τους, στις εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικών και συνεργάζονται με τους μεγαλύτερους και εγκυρότερους φορείς πιστοποίησης της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, όπως:

reading.jpeg
24.11.21

Αναγνωστική Ικανότητα στην ξένη γλώσσα.

Η δυσκολία κατάκτησης της και η εκπαιδευτική παρέμβαση. Η δυσαναγνωσία είναι μία δυσκολία που σχετίζεται με την ελλειμματική αναγνωστική ικανότητα του παιδιού. Τη συναντάμε πολλές φορές να συνυπάρχει ή να είναι σύμπτωμα της δυσλεξίας ή της ΔΕΠ-Υ. Δυσκολίες που σχετίζονται με τη δυσαναγνωσία είναι η η δυσλαλία, η δυσαρθρία, ο αναγραμματισμός ή δυσγραμματισμός, η καθυστέρηση λόγου και ομιλίας. Η ξένη γλώσσα όπως και η μητρική είναι κώδικας και αποτελείται από μορφήματα που το καθένα αντιστοιχεί σε ένα φώνημα και κατά συνέπεια σε μία λέξη και την αντίστοιχη σημασία της. Φώνημα είναι η ηχητική και γράφημα η οπτική-γραφική αποτύπωση του μορφήματος. Η λέξη "horse" αποτελείται από τα φωνήματα h-o-r-s-e και αντιστοιχεί στην λέξη-εικόνα «άλογο». Η συγκεκριμένη δυσκολία λοιπόν οφείλεται στην αδυναμία φωνολογικής κωδικοποίησης τόσο των ήχων όσο και των αντίστοιχων γραμμάτων. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες δεν μπορούν να αντιληφθούν εύκολα την αλληλουχία αυτή ήχων και γραμμάτων γι’ αυτό το λόγο βλέπουμε παιδιά να αδυνατούν να διαβάσουν σωστά, να μπερδεύουν τα γράμματα μεταξύ τους με αποτέλεσμα να καθυστερούν στην ανάπτυξη προφορικού και γραπτού λόγου. Ακριβώς την ίδια δυσκολία καλείται να διαχειριστεί το παιδί όταν έρχεται σε επαφή με την ξένη γλώσσα. Η σύγχυση των γραμμάτων και των ήχων όπως p/b-d/p-j/zείναι συχνή. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ένα παιδί πρέπει να έρθει σε επαφή με την ξένη γλώσσα σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία επειδή αντιμετωπίζει μία μαθησιακή δυσκολία. Η ολοένα περισσότερη εξειδίκευση του καθηγητή ξένων γλωσσών σε θέματα μαθησιακών δυσκολιών μπορεί να συρρικνώσει το πρόβλημα και να ενθαρρύνει το παιδί στη διαδικασία της μάθησης αρκεί να τηρηθεί μία σειρά σταδίων την οποία θα αναπτύξουμε στο τρέχον άρθρο. Πριν από τα στάδια αυτά όμως, θα ήταν ωφέλιμο να γνωρίζουμε τις δυσκολίες που μπορεί να παρουσιάζει ένας μαθητής κατά την διαδικασία κατάκτησης της αναγνωστικής ικανότητας του νέου γλωσσικού κώδικα. Αν έχει προηγηθεί κάποια παρέμβαση από ειδικό παιδαγωγό σε πρώιμο στάδιο στη μητρική γλώσσα, κάνει τα πράγματα πιο εύκολα στην ξενόγλωσση εκπαίδευση, διαφορετικά ο εκπαιδευτικός της ξένης γλώσσας θα πρέπει να δουλέψει από την αρχή πάνω στο παιδί με ειδικές ασκήσεις φωνολογικής ενημερότητας μνήμης για την κατάκτηση της ανάγνωσης. Επειδή όμως αυτό δεν είναι εύκολο για τις τάξεις μεικτών ικανοτήτων ή για τα κέντρα ξένων γλωσσών στα οποία εισέρχονται μαθητές με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες (εκτός και αν εξειδικεύονται σε αυτές) μπορεί ο εκπαιδευτικός της ξένης γλώσσας να προτείνει τη συνεργασία με ειδικό παιδαγωγό για την ομαλότερη ένταξη του μαθητή στην ξενόγλωσση εκπαίδευση. Στις πρώτες τάξεις του δημοτικού (Α+Β) εμφανίζονται τα χαρακτηριστικά μαθησιακών δυσκολιών -αν και έχουν κάνει την παρουσία τους πολύ πιο νωρίς αλλά δεν γίνονται πάντα αντιληπτά από τους γονείς- κατά συνέπεια ο ειδικός παιδαγωγός μητρικής και ξένης γλώσσας μπορούν να συνεργάζονται παράλληλα από την προσχολική μόλις ηλικία, ώστε να ενισχύουν την επαφή του παιδιού με τη γνώση και η εμπλοκή του με την ξένη γλώσσα να μην αποτελεί άπιαστο όνειρο. Ας δούμε όμως τα χαρακτηριστικά των παιδιών που δυσκολεύονται στη φωνολογική δομή της ξένης γλώσσας: Παρουσιάζουν δυσκολίες στην ανάγνωση πολυσύλλαβων λέξεων και κυρίως σε λέξεις που βλέπουν για πρώτη φορά. Δεν παρατηρούν τα σημεία στίξης. Μπερδεύουν τις συλλαβές , προσθέτουν γράμματα ή αφαιρούν από τις λέξεις που διαβάζουν. Η ανάγνωση είναι αργή και πολλές φορές δεν ολοκληρώνεται. Δεν καταλαβαίνουν το νόημα της πρότασης ή του κειμένου που διαβάζουν κατά συνέπεια σε μία πιθανή ερώτηση κατανόησης δεν μπορούν να δώσουν απάντηση. Σταματούν την ανάγνωση και επαναλαμβάνουν μικρές λέξεις από την αρχή Όταν δουν μία μεγάλη λέξη προτιμούν να την προσπεράσουν ή να τη διαβάσουν λάθος ή χαμηλόφωνα και να προχωρήσουν παρακάτω. Δεν τονίζουν σωστά τις λέξεις Συγκεκριμένα σε ένα λήμμα μπορεί να μπερδεύουν ενδιάμεσα φωνήεντα ή σύμφωνα όπως ex : hate / hot-ball/bollστα αγγλικά και adopter/adapter στα γαλλικά. Η αποκωδικοποίηση των δίψηφων ήχων είναι δύσκολη ex. Tch/ch/st/gn Ακολουθούν την καθρεπτική γραφή et/te, Αδυνατούν να συντονίσουν μάτια-χέρια-μολύβι. Δυσκολεύονται να θυμηθούν τους ήχους των λέξεων Δυσκολεύονται να διακρίνουν γράμματα που μοιάζουν οπτικά (π.χ.: b/d, m/n, l/t, u/n, p/d, a/o). Δυσκολεύονται με γραμματικές δομές ή λεξιλογικές εκφράσεις. Δυσκολεύονται στους τόνους και τα άηχα γράμματα. (Μητρούση, Ν. 2013). «Δυσλεξία και Ξένες Γλώσσες». ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Με τη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας εισάγουμε τους μαθητές σ’ ένα διαφορετικό γλωσσικό σύστημα . Οι μαθητές με Μ.Δ. παρουσιάζουν μειωμένο ενδιαφέρον, άρνηση, άγχος, χαμηλή επίδοση, πολλά κενά. Kάθε φώνημα της αγγλικής -γαλλικής και άλλων αδιαφανών ή ημιδιαφανών γλωσσών δεν αναπαρίσταται με ένα μόνο γράφημα (άλλα γράφουμε και άλλα διαβάζουμε). Η αντιστοιχία, δηλαδή, μεταξύ φωνημάτων και γραφημάτων δεν είναι σταθερή, για παράδειγμα η αγγλική γλώσσα χαρακτηρίζεται ως φωνολογικά αδιαφανής γλώσσα . Ο φθόγγος /a/ στην αγγλική γλώσσα προφέρεται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους: make, cat, lap, ball, coat κλπ. Ο φθόγγος /c/ μπορεί να προφερθεί ως "κ", "τσ" (μαζί με το /h/) ή ως "σ": kitchen, cool, space κλπ. Η γαλλική και η γερμανική γλώσσα χαρακτηρίζονται ως φωνολογικά ημιδιαφανείς γλώσσες, δηλαδή παρουσιάζουν σχετική σταθερότητα στο φωνολογικό τους σύστημα. Διαφανείς γλώσσες, λόγω φωνολογικής συνοχής θεωρούνται η ισπανική και η ιταλική γλώσσα, όπου υπάρχει στενή αντιστοιχία μεταξύ ήχων στον προφορικό λόγο και γραμμάτων στο γραπτό. (Παπαδοπούλου, Θ. 2011). Η Διδασκαλία που βοηθά τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι : Πολυαισθητηριακή Διδασκαλία η οποία βασίζεται στη συμβολή όλων των αισθήσεων του παιδιού, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Σχεδιασμός υλικού- ταυτόχρονη χρήση ερεθισμάτων (οπτικό, ακουστικό, κιναισθητικό). Η οργάνωση υλικού ξεκινά από το απλό και προχωρά στο πιο σύνθετο με τη χρήση βίντεο -τραγουδιών και παζλ. Βοηθούν οι διακρίσεις φωνημάτων, με ρύμες, με ρυθμικά τραγούδια, με flashcards. Ζητάμε από το μαθητή να μιμηθεί τις κινήσεις που κάνει το στόμα μας όταν λέμε τον ήχο και ενώ το λέει να ανιχνεύει παράλληλα με το δάχτυλο του το γράμμα. Μπορούμε να ηχογραφήσουμε τέτοιες δραστηριότητες, τα παιδιά λατρεύουν να ακούν εκ των υστέρων τη φωνή τους. Εξατομικευμένη Διδασκαλία: Κάποιοι μαθητές (σε μικρές ομάδες) μπορεί να γράφουν τις απαντήσεις τους, κάποιοι άλλοι να αναζητήσουν και να παρουσιάσουν πληροφορίες ή να απαντήσουν προφορικά. Διασκεδαστικό Μάθημα: Συγκεκριμένα το τραγούδι βοηθά τη φωνολογική ενημερότητα, τη σωστή προφορά, την ταχύτητα εκφοράς λόγου, την εκμάθηση λεξιλογίου και γραμματικών μορφών. Δίνουμε κείμενα χωρίς πολύπλοκη σύνταξη με τη χρήση εικόνων σχετικών με την ιστορία του κειμένου. Ομαδοποιούμε τις λέξεις βάσει των φωνημάτων τους: hat – cat – rat – mat και διδάσκουμε σύνθετες λέξεις αναλύοντάς τες στα επιμέρους συνθετικά πχ football . Κατά τη φωναχτή ανάγνωση προτρέπουμε το μαθητή να χρησιμοποιεί ως τεχνικές αυτοδιόρθωσης, την επανάληψη και τη σιωπηλή ανάγνωση. Σχετικά με τις άγνωστες λέξεις του κειμένου μπορούμε να ζητήσουμε από τα παιδιά να προσπαθήσουν να καταλάβουν τη σημασία τους πρώτα από το νόημα του κειμένου και μετά να βοηθήσουμε με δικές μας απαντήσεις χρησιμοποιώντας τη φθίνουσα υποστήριξη. Μία δραστηριότητα που αγαπούν πολύ όταν δεν υπάρχει κατάλληλος μηχανολογικός εξοπλισμός είναι «Ενώστε τα πιατάκια». Χρησιμεύει για την εκμάθηση λεξιλογίου και σωστής ανάγνωσης. Κόβουμε χάρτινα πιατάκια στη μέση , στο ένα μέρος γράφουμε τα γράμματα r/h/c/m/ και στο άλλο μέρος την κατάληξη at. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με άλλες λέξεις. Τις χωρίζουμε σε συλλαβές, τις ανακατεύουμε και ζητάμε από το παιδί να τις ενώσει για να σχηματίσει τη λέξη. Τα στάδια που πρέπει να αντιστοιχεί πλήθος δραστηριοτήτων για την κατάκτηση της αναγνωστικής ικανότητας είναι τα εξής: Λογογραφικό: Ο μαθητής πρέπει να μπορεί να αναγνωρίσει τις λέξεις που αντιστοιχούν σε εικόνες με τη βοήθεια οπτικών γνωρισμάτων-logos Αλφαβητικό: ο μαθητής εξασκείται στο να αναγνωρίζει την αντιστοιχία φθόγγων –γραμμάτων /μορφημάτων μέσα σε μία λέξη. Ορθογραφικό: ο μαθητής μαθαίνει να γράφει ορθά, να κατανοεί τη δομή της λέξης και να τη διαβάζει σωστά. Ένας μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες θεωρείται ότι έχει γενική νοητική λειτουργία στο πλαίσιο του φυσιολογικού. Συνεπώς, το κυριότερο διαγνωστικό κριτήριο για τις Μαθησιακές Δυσκολίες είναι η απόκλιση μεταξύ του νοητικού δυναμικού και της σχολικής επίδοσης. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να προχωρήσουν σε ακαδημαϊκές σπουδές, η ακατάλληλη όμως διδασκαλία, ενώ δε δημιουργεί νέες μαθησιακές δυσκολίες, μπορεί να επιδεινώσει το πρόβλημα, να μεγαλώσει το μαθησιακό έλλειμμα, να επιβραδύνει την επίδοση και να οδηγήσει στη σχολική παραίτηση. Βιβλιογραφία: Παπαδοπούλου, Θ. (2011). «Μαθησιακές Δυσκολίες και ξένη γλώσσα». Μητρούση, Ν. (2013). «Δυσλεξία και Ξένες Γλώσσες». Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου Ευαγγελία Κουτράκου - Σύμβουλος Ψ.Υγείας

language-learning-benefits.jpeg
30.10.21

Γνώση ξένων γλωσσών. Τι μας προσφέρει;

Οι ξένες γλώσσες αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης εκπαίδευσης. Η επαρκής γνώση τους κρίνεται ως απαραίτητη για την επαγγελματική ανέλιξη και επιτυχία. Η σύγχρονη πολυπολιτισμικότητα, οι απαιτήσεις που αυξάνονται στην απαιτητική πλέον αγορά εργασίας, μας ωθούν να θέλουμε να επικοινωνούμε απρόσκοπτα με τους άλλους ανθρώπους και να χτίζουμε ευκολότερους δρόμους και τρόπους επικοινωνίας. Τα οφέλη από την εκμάθηση ξένων γλωσσών Η καλή γνώση, της ξένης γλώσσας, ανοίγει επαγγελματικούς δρόμους τόσο στη χώρα όσο και στο εξωτερικό. Ειδικά στη χώρα μας, έχει διαπιστωθεί πως στη γνώση ξένων γλωσσών δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή, ακόμα και από την παιδική ηλικία. Η καλή γνώση ξένων γλωσσών μας δείχνει την ποικιλομορφία των γλωσσών που υπάρχει στον κόσμο, μας μυεί στη διαφορετικότητα και τον πλούτο που υπάρχει στους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Όμως, η εκμάθηση ξένων γλωσσών, πέρα από τις επαγγελματικές ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει, ευεργετεί τη νοητική και συναισθηματική ικανότητα του ανθρώπου με πάρα πολλούς τρόπους. Η καλή γνώση ξένων γλωσσών, σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές έρευνες, είναι ικανή να αποτρέψει τον εκφυλισμό του εγκεφάλου σε μεγαλύτερη ηλικία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως καλλιεργούν στον άνθρωπο σημαντικές δεξιότητες και ικανότητες, όπως μνήμη, ορθή κρίση, αντίληψη, κρίση και δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων. Σύμφωνα με πολλούς ειδικούς, όσο περισσότερες γλώσσες ξέρει να χρησιμοποιεί κάποιος, τόσο πιο επαρκώς εξασφαλίζει τη σωστή εγκεφαλική δραστηριότητα. Η γλώσσα είναι το σπουδαιότερο γνώρισμα κάθε πολιτισμού. Μελετώντας τον τρόπο που εκείνη εξελίχθηκε μέσα στην πορεία της ιστορίας, τον τρόπο που τη χειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμό αλλά και τους κανόνες που τη διέπουν, τότε ερχόμαστε σε επαφή και με έναν άλλο πολιτισμό μαθαίνοντας τις δικές του ιδιαιτερότητες, ήθη και έθιμα. Η επαρκής γνώση γλωσσών μας δίνει την ικανότητα να σκεφτόμαστε πιο γρήγορα, να υπολογίζουμε πολλά και διάφορα δεδομένα ώστε να εξάγουμε ένα σωστότερο και ορθότερο συμπέρασμα. Μπορούμε να αναλύουμε ευκολότερα, να υπολογίζουμε σωστότερα και αποκτάμε εντέλει μία πιο ολοκληρωμένη κρίση. Όμως, πέρα από τις νοητικές ικανότητες οι οποίες οξύνονται και καλλιεργούνται, τα οφέλη των ξένων γλωσσών δε σταματούν εκεί. Σεβασμός και η μαγεία της διαφορετικότητας Η γνωριμία με τις ξένες γλώσσες μας μαθαίνει το σεβασμό και τη μαγεία της διαφορετικότητας. Ο άλλος δεν είναι εχθρός για εμάς, αλλά ένας άνθρωπος με διαφορετική κουλτούρα και πολιτισμό με τον οποίο εξοικειωνόμαστε και μαθαίνουμε να τον σεβόμαστε. Αντιλαμβανόμαστε πως ένα ξένος πολιτισμός, μία διαφορετική γλώσσα και κουλτούρα, είναι ένας τρόπος να μάθουμε καλύτερα τους ανθρώπους και να τους αποδεχτούμε. Και αυτό, εντέλει, μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Η εκπαίδευση είναι ένα χώρος που διαρκώς αλλάζει, προοδεύει, αφομοιώνει καινούργια στοιχεία μέσα της και απορρίπτει κάποια άλλα. Η κατάρτιση που δίνεται στις ξένες γλώσσες πρέπει να αλλάζει και εκείνη, να αφομοιώνει μέσα της τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και να κρατάει τη σημαία της προόδου. Όταν μιλάμε μιαν άλλη γλώσσα, αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο κάπως διαφορετικά. Ludwig Wittgenstein, 1889-1951, Αυστριακός φιλόσοφος Πηγή: https://www.psychology.gr Aκολουθήστε μας στο Facebook: facebook.com/papavarsami

assets/images/blog/DIADIKTYO.png
15.07.20

Διαδίκτυο και θωράκιση των εφήβων

Η αντανάκλαση του ήλιου στις μεταλλικές ράγες που στηρίζουν τη γέφυρα Εντμουντ Πέτους τυφλώνει τα μάτια των έγχρωμων διαδηλωτών. Εκείνοι όμως συνεχίζουν διεκδικώντας το δικαίωμά τους στην ψήφο. Η ειρηνική πορεία από τη Σέλμα στο Μοντγκόμερι ήταν μέρος μιας σειράς από διαμαρτυρίες για τα πολιτικά δικαιώματα, το 1965 στην Αλαμπάμα, μία πολιτεία του αμερικανικού νότου εμποτισμένη από έντονες ρατσιστικές πολιτικές. Οι Αρχές αντέδρασαν τότε με βία, η μέρα έμεινε γνωστή στην ιστορία ως «Ματωμένη Κυριακή». Η γέφυρα όπου χτυπήθηκαν οι συμμετέχοντες, η οποία έφερε το όνομα πολιτικού και ηγετικού στελέχους της Κου Κλουξ Κλαν, από έμβλημα της υπεροχής των λευκών μετατράπηκε σε σύμβολο αντιρατσισμού. Διόλου τυχαία η επιλογή της ονομασίας SELMA για το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, που υλοποιείται στη χώρα μας από τον επιστημονικό οργανισμό «ΜΑΖΙ για την Εφηβική Υγεία» και τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π.& Α.Κυριακού». «Το πρόγραμμα αφορά τη ρητορική του μίσους και ο τίτλος του είναι ουσιαστικά ένα ακρωνύμιο: Social Emotional Learning and Mutual Awareness (κοινωνικοσυναισθηματική μάθηση και επίγνωση του τι ακριβώς αποτελεί το αντικείμενο). Αφορά τα σχολεία και απευθύνεται σε παιδιά 11-16 ετών και γονείς», εξηγεί η κ. Αρτεμις Τσίτσικα, επίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής, επιστημονική υπεύθυνη της ΜΕΥ. Σύμφωνα με την ίδια, «μέσω του Διαδικτύου, διογκώνεται το περιεχόμενο της ρητορικής του μίσους, το οποίο αποτελεί μία υποκατηγορία του bullying και εν προκειμένω του cyber-bullying. Αφορά ένα βασικό μόνιμο χαρακτηριστικό ή μία ιδιότητα ενός ατόμου ή μιας ομάδας κι έχει να κάνει κυρίως με τη θρησκεία, την εθνικότητα, το σεξουαλικό προσανατολισμό. Η εύκολη προσβασιμότητα στο Ιντερνετ, η μεγάλη επαναληψιμότητα, η ανωνυμία σε συνδυασμό με τη σκληρότητα των σχολίων που αυτή ευνοεί, η άμεση διάχυση της πληροφορίας σε πολλούς χρήστες, καθιστούν το πρόβλημα σοβαρό. Ειδικότερα, στους νέους υπάρχει μια κλιμάκωση, αφενός εξαιτίας της πολύωρης ενασχόλησής τους με το Διαδίκτυο, αφετέρου επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης. Αποτέλεσμα; Μην έχοντας ακόμη αναπτύξει το δικό τους φίλτρο αξιών, είναι ευάλωτοι και επηρεάζονται σημαντικά». Ωστόσο, όπως επισημαίνει η κ. Τσίτσικα: «Υπάρχουν δύο όψεις στο ίδιο νόμισμα. Οπως “πωρώνονται” με το “κακό”, τα παιδιά και οι έφηβοι απορροφούν εξίσου έντονα το “καλό”. Εχουν μεγάλη δύναμη να αλλάξουν το μέλλον, να κάνουν επαναστάσεις, είναι πολύ ανθεκτικοί στη διαφθορά, πιστεύουν στο δίκαιο. Για τους λόγους αυτούς, αν μεγαλώσουν σε μια οικολογία όπου θα μάθουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αξία της συνεργασίας, τον σεβασμό στον εαυτό, τους άλλους αλλά και τη διαφορετικότητα, κατακτήσουν τη διαχείριση των συναισθημάτων, δημιουργείται μια βάση για να θεμελιωθεί ένα αξιακό σύστημα, στο οποίο θα ενισχύεται το καλό και θα περιορίζεται το κακό – στον φυσικό κόσμο ή online». Ερευνες που πραγματοποιήθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν αναδείξει την έκταση του προβλήματος. Αναγνωρίζοντας το γεγονός η Ε.Ε. δίνει πλέον προτεραιότητα, αναλαμβάνοντας τη συγκεκριμένη καινοτόμο πρωτοβουλία, στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα – με πρωταγωνιστικό μάλιστα ρόλο, κάτω από την ομπρέλα του γενικού συντονιστή του European Schoolnet (www.eun.org). «Ευέλικτο εργαλείο» «Στην προσπάθεια συμμετέχουν η Αγγλία, η Γερμανία, η Δανία, το Βέλγιο κι η Ελλάδα», αναφέρει η κ. Τσίτσικα. «Στην παρούσα φάση, αναζητούμε τις καλύτερες πρακτικές και παρεμβάσεις επάνω στο θέμα. Στη συνέχεια, δημιουργούμε ένα “εργαλείο” που, όπως και σε άλλα προγράμματά μας που ήδη τρέχουν επιτυχώς στα σχολεία, θα αποτελείται από 6-10 θεματικές ενότητες και δραστηριότητες (βιωματικά εργαστήρια, εργασίες), οι οποίες θα προτείνονται στον επιμορφωτή-καθηγητή αλλά και στην ομάδα των συνομηλίκων. Το υλικό θα προσαρμόζεται στις ανάγκες της εκάστοτε ομάδας, θα είναι ένα εργαλείο ευέλικτο», καταλήγει. Πηγή: Europalso

assets/images/blog/IDANIKES_SYNTHIKES.png
15.07.20

Οι ιδανικές συνθήκες μάθησης για τα παιδιά

Σήμερα, το Κέντρο Ξένης Γλώσσας προσφέρει το ιδανικό περιβάλλον μάθησης για τα παιδιά μέσα από τα τρία βασικά στοιχεία που οδηγούν το παιδί να μαθαίνει αποτελεσματικά: α) τον ικανό δάσκαλο, β) την οργανωμένη μεθοδολογία και γ) το κοινωνικό περιβάλλον των συμμαθητών που εμπνέει, ενθουσιάζει το παιδί και διδάσκει αυτοδιαχείριση και κοινωνικές δεξιότητες Αγνή Μαριακάκη, Ψυχολόγος Ερευνήτρια Σήμερα, στην ξένη γλώσσα, τα τρία αυτά βασικά συστατικά θα τα βρει ο γονιός σε ιδανική μορφή στο Κέντρο Ξένων γλωσσών Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ Ο δάσκαλος είναι το πιο “μαγικό” συστατικό της μάθησης. Ας δούμε, λοιπόν, τα κριτήρια που ορίζουν τον δάσκαλο: Ειδική κατάρτιση στην διδασκαλία της ξένης γλώσσας Όλοι μπορούμε να είμαστε δάσκαλοι κατά κάποιο τρόπο, σε ένα αντικείμενο που γνωρίζουμε καλά. Αλλά δεν θα είμαστε καλοί δάσκαλοι, αν δεν έχουμε διδαχτεί πώς να το διδάσκουμε, και πώς να μεταδίδουμε σφαιρικά τη γνώση. Καλός δάσκαλος, δεν είναι αυτός που γνωρίζει το αντικείμενο, αλλά αυτός που γνωρίζει εξειδικευμένα πώς να το μεταδίδει και μάλιστα σε παιδιά, όπου η ηλικία παίζει τεράστιο ρόλο στο πώς θέλει την πληροφορία το παιδί, πώς την αφομοιώνει, πώς την κατανοεί. Συχνά στην ξένη γλώσσα, οι γονείς θεωρούν ότι μια φοιτήτρια, που ξέρει αγγλικά, ή κάποιος γνωστός που έχει Proficiency και ζητά ένα ελάχιστο αντίτιμο για την ώρα του θα κάνει ιδιαίτερα στο παιδί, θα φροντίσει «ατομικά» το παιδί τους. Στην πραγματικότητα χαντακώνουν το παιδί τους με έναν ανεπαρκή δάσκαλο, που ξέρει αγγλικά μεν, αλλά δεν ξέρει πώς να βοηθήσειτο παιδί να τα αγαπήσει και να τα μάθει κατάλληλα, σωστά και αποτελεσματικά, ώστε να μπορεί να τα χρησιμοποιεί, να τα μιλά και να τα αποδώσει στις εξετάσεις του. Εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενό του Δεν χρειάζεται να το ξαναπούμε. Δάσκαλος δεν είναι αυτός που ξέρει το αντικείμενο, αλλά αυτός που έχει διδαχτεί την τέχνη και τη μέθοδο να μεταδίδει τις γνώσεις που έχει. Σπάνια πάμε να μάθουμε οδήγηση με έναν καλό οδηγό του περιβάλλοντός μας. Κι αυτό γιατί εκνευρίζεται, μαλώνει, χάνει την υπομονή του. Και καταλήγουμε να απευθυνθούμε στον δάσκαλο οδήγησης που ξέρει ακριβώς πώς να διδάξει. Τα παιδιά όμως μας εμπιστεύονται. Δεν ξέρουν να φέρνουν αντιρρήσεις. Και μάλιστα δεν ξέρουν να φέρουν αντιρρήσεις στον ανειδίκευτο δάσκαλο, που τα αφήνει χαλαρά, δεν έχει απαιτήσεις και κάνει τη ζωή τους εύκολη. Και οι γονείς είναι ευχαριστημένοι ενώ θα έπρεπε να είναι έντονα προβληματισμένοι. Διαρκής ενημέρωση και μετεκπαίδευση Ένα οργανωμένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών, επενδύει στην σωστή κατάρτιση αλλά και στην ενημέρωση των δασκάλων, στην διαρκή ανανέωση των γνώσεων τους, στην παρακολούθηση της τεχνολογίας και των νέων μεθοδολογιών. Ούτε ο δάσκαλος του δημοσίου, ούτε ο ημιμαθής και κακοπληρωμένος δάσκαλος των ιδιαίτερων μαθημάτων θα ασχοληθούν για να προχωρήσουν τα συστήματα, τις μεθόδους, τα υλικά τους. Και καταλήγει ένα παιδί στον 21ο αιώνα να διδάσκεται εντελώς στοιχειωδώς και ημιτελώς την ξένη γλώσσα. Πρόγραμμα και μαθησιακοί στόχοι Στα ιδιαίτερα, το πρόγραμμα και οι στόχοι καθορίζονται από το βιβλίο που ακολουθεί ο δάσκαλος. Σε ένα οργανωμένο επιστημονικά Κέντρο Ξένης Γλώσσας, το πρόγραμμα και οι μαθησιακοί στόχοι καθορίζονται με βάση ευρύτερα κριτήρια: τα παιδιά, η αλληλεπίδρασή τους, οι ικανότητές τους, τα νέα αναλυτικά προγράμματα ύλης για την ηλικία τους. Εξατομίκευση της διδασκαλίας Ο ικανός δάσκαλος ξένης γλώσσας παρακολουθεί κάθε παιδί στην τάξη ξεχωριστά. Ξέρει την ανάγκη του κάθε παιδιού και μέσα στην αγκαλιά της τάξης, φροντίζει το κάθε παιδί να βρίσκει τις λύσεις που χρειάζεται χωρίς να απομονώνεται και χωρίς να νοιώθει μόνο του. Διδακτικές ικανότητες Ο ικανός δάσκαλος, ο ενημερωμένος δάσκαλος, ξέρει πολύ καλά πλέον ότι πρέπει να δουλεύει με τη μεταδοτικότητά του, με τη φιλικότητα και την προσέγγιση του παιδιού. Αξιολογεί διαρκώς τον εαυτό του, και κατά πόσο περνάνε αποτελεσματικά οι γνώσεις που διδάσκει στα παιδιά. Αυτή η στάση όμως, είναι χαρακτηριστική στον δάσκαλο που έχει επαγγελματισμό, που δεν κάνει, τυχαία, μερικά ιδιαίτερα για να συμπληρώσει το εισόδημά του, ή «… μέχρι να βρει κάτι καλύτερο». Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Όχι «παπαγαλία» στη διδασκαλία Υπάρχουν άπειροι δάσκαλοι που διδάσκουν «παπαγαλία»… δηλαδή παίρνουν ένα βιβλίο και το ακολουθούν λέξη-λέξη και άσκηση προς άσκηση. Αλλά αυτό δεν είναι μάθημα ξένης γλώσσας. Ναι, βέβαια, το μάθημα της ξένης γλώσσας έχει πάντα ένα βιβλίο. Αλλά στην τάξη μέσα, ο εξειδικευμένος δάσκαλος κάνει πολλά περισσότερα: συζητά, κάνει ερωτήσεις, φέρνει επιπλέον ύλη (εικόνες, ιστορίες, τραγούδια, διαδικτυακό υλικό), που ανοίγει τους ορίζοντες των παιδιών και επεκτείνει τις ικανότητές τους στην ξένη γλώσσα. Δεν μπορεί το παιδί μας να διδάσκεται ίδια κι απαράλλαχτα με τον τρόπο που διδαχτήκαμε και εμείς την ξένη γλώσσα… τότε που δεν υπήρχε ακόμα τεχνολογία, ίντερνετ και περισσότερα πορίσματα ερευνών – μελετών πάνω στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. Δεν μπορεί το μόνο που αλλάζει στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας από τη δική μας εποχή, των γονιών, να είναι μόνο τα βιβλία, που σήμερα έχουν ωραιότερες και πιο σύγχρονες φωτογραφίες. Η τωρινή εποχή απαιτεί κάτι άλλο. Μια πιο σύγχρονη μεθοδολογία, νέες προσεγγίσεις, πιο σύγχρονες μεθοδολογίες. Το οργανωμένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών σήμερα διαθέτει αυτή την ανανεωμένη μεθοδολογία εκμάθησης, και την υποστηρίζει με τεχνολογία, με υπολογιστές, συχνά και με διαδραστικούς πίνακες. Τόσο μάλιστα, ώστε καταλήγει το ιδιαίτερο μάθημα να είναι φτωχό για το παιδί, τόσο σε μέθοδο, τρόπους εκμάθησης, όσο και σε ερεθίσματα. Και θα σχολίαζε κάποιος γονιός: «ναι, δεν πειράζει, φτάνει το παιδί μου να μαθαίνει» Όχι, αγαπητοί γονείς, δεν αρκεί να μαθαίνει το παιδί, πρέ- πει να μαθαίνει ανάλογα με την εποχή του. Πρέπει να μαθαίνει και ταυτόχρονα να «ξυπνά» στις απαιτήσεις τις εποχής, που περιλαμβάνουν τεχνολογία, ίντερνετ, νέες μεθόδους. Αλλιώς, ναι, ίσως και να μαθαίνει, αλλά βαριέται, αξιοποιεί ελάχιστες από τις δυνατότητες του, και προχωρά πολύ αργά ή και καθόλου στην εποχή του, στην εποχή στην οποία πρέπει να επιβιώσει και να διαπρέψει. ** Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Οι συμμαθητές είναι οι υπόλοιποι δάσκαλοι του παι- διού!** Είναι ανεκτίμητης αξίας η μάθηση που παίρνει το παιδί από τους συμμαθητές του, μαζί με τους συμμαθητές του. Όταν τα παιδιά μας μεγαλώνουν μόνα τους, σε κουτιά, χωρίς αυλές, χωρίς κήπους, πόσο σημαντικό είναι εμείς οι γονείς να δημιουργούμε κοινωνικά περιβάλλοντα γι αυτά; Υπάρχει περίπτωση να βαρεθεί ένα παιδί σε ένα πάρτυ με τους φίλους του; Υπάρχει περίπτωση να μη θέλει να συμμετέχει σε μια εκδρομή με την παρέα; Υπάρχει περίπτωση στο τέλος του καλοκαιριού να μη λαχταρά να βρεθεί με τους συμμαθητές του στο σχολείο; Υπάρχει περίπτωση να μην πηδήξει από χαρά αν του πείτε ότι θα έρθουν φίλοι του στο σπίτι; Η παρέα δεν είναι το μαγικό συστατικό που ενθουσιάζει τα παιδιά μόνο στο παιχνίδι και στη διασκέδαση. Η παρέα είναι ένα από τα πιο μαγικά συστατικά που προάγουν και τη μάθηση. Μερικές φορές απορώ που δεν είναι αυτονόητο αυτό! Γιατί όμως είναι τόσο σημαντική η ομάδα, η παρέα, στην τάξη; Όχι μόνο γιατί το κοινωνικό περιβάλλον, δηλαδή τα άλλα παιδιά ευχαριστούν και ενθουσιάζουν το παιδί, αλλά και επειδή στο κοινωνικό περιβάλλον θα μάθει στο παιδί τις ουσιαστικές δεξιότητες για τη ζωή, τις κοινωνικές δεξιότητες δηλαδή και μάλιστα κάτω από την άγρυπνη επίβλεψη και καθοδήγηση ενός καλού δασκάλου. Πού; Στο Κέντρο Ξένης Γλώσσας, μια που στο δημόσιο σχολείο οι δάσκαλοι, όντας υπερφορτωμένοι δεν ξοδεύουν χρόνο για να ασχοληθούν με την ψυχή των παιδιών. Μέσα στην αγκαλιά της ομάδας και με την επίβλεψη του δασκάλου, το παιδί μαθαίνει: Τη συνεργασία: το παιδί μαθαίνει να δουλεύει στην ομάδα, να συνεισφέρει, να ακούει τους συμμαθητές του. Θα χρειαστεί να δουλέψει ομαδικά και να συνεισφέρει και θα μάθει να το κάνει αυτό σωστά, έτσι όπως άλλωστε αργότερα θα απαιτηθεί στον επαγγελματικό χώρο και γενικά, σε κάθε έκφανση της ζωής του. Τη συμμετοχή: το παιδί θα μάθει να σηκώνει το χέρι του, να μιλά μπροστά στους συμμαθητές, να μην ντρέπεται, να διεκδικεί. Θα απολαύσει τη χαρά να το ακούν οι φίλοι του, να ακούει το μπράβο και από τη δασκάλα και από αυτούς. Την αυτοδιαχείριση: μέσα στην ομάδα το παιδί μαθαίνει να δίνει χώρο στους άλλους, να κάνει υπομονή, να συμπορεύεται με διαφορετικούς χαρακτήρες, να αντιμετωπίζει και τις δυσκολίες των σχέσεων και τις προκλήσεις και τις συγκρούσεις, πάντα με την επίβλεψη των ενηλίκων. Είναι πολύ σημαντικό, να μάθει να διαχειρίζεται την ανυπομονησία, το θυμό, την ένταση. Θα κερδίσει αυτοεκτίμηση, σιγουριά και αυτοπεποίθηση στην ομάδα. Την αυτο-παρακίνηση: ας μην ξεχνάμε, ότι οι συμμαθητές αποτελούν μια πηγή παρακίνησης για το παιδί. Η ομάδα εμπνέει το παιδί, πώς και πότε χρειάζεται να προσπαθήσει περισσότερο, πώς και πότε πρέπει να βάλει τα δυνατά του. Η μαθητική παρέα δεν αφήνει το παιδί να εφησυχάσει, αντίθετα το υποχρεώνει να εντατικοποιήσει το ρυθμό μάθησης, μέσα στα πλαίσια που μπορεί και τα καταφέρνει. Σε αντίθεση με τα παραπάνω, το ιδιαίτερο μάθημα, είναι φτωχό μαθησιακά από κάθε πλευρά. Μερικές φορές γονείς μου εξομολογούνται: “έβαλα το παιδί μου σε ιδιαίτερο και βελτιώθηκαν οι επιδόσεις του”. Ναι, βέβαια, φαινομενικά, και με τι κόστος για το παιδί; Άραγε αργότερα όταν θα χρειάζεται να κάνει τη δική του προσπάθεια, θα έχει το δάσκαλο πάνω από το κεφάλι του βήμα προς βήμα, σαν δεκανίκι; Το παιδί πρέπει να διδάσκεται στην ομάδα και πρέπει να διδάσκεται από την ομάδα. Την ξένη γλώσσα και όχι μόνο… Διδάσκεται την ίδια τη ζωή κάτω από τις καλύτερες προϋποθέσεις, σε ένα Κέντρο Ξένης Γλώσσας με δασκάλους που ξέρουν τα παιδιά και ξέρουν καλά τη δουλειά τους! Πηγή: Europalso

assets/images/blog/EKSETASEIS-DIPLWMATA.png
14.07.20

Ταχύρυθμα Τμήματα Αγγλικών για Ενήλικες – Πτυχία Lower Proficiency

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Παπαβαρσάμη εφαρμόζουμε μια πρωτοποριακή μέθοδο εκμάθησης Ξένων Γλωσσών για Ενήλικες, σε συνδυασμό με την ανάλυση του προσωπικού μαθησιακού στυλ. Οι δεξιότητες και η άνεση που αποκτά ο εκπαιδευόμενος στη γλώσσα της επιλογής του προκύπτουν μέσα από διαδικασίες της ευρύτερης προσωπικής του ανάπτυξης και της κατανόησης του ατομικού του μαθησιακού στυλ το οποίο συνοδεύεται από μια σειρά ιδιαίτερες δυνάμεις, δυνατότητες αλλά και αδύναμες περιοχές. Ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει προσόντα πέρα από την άνετη και επιδέξια χρήση των Αγγλικών. Η ανάπτυξη προσωπικής ευελιξίας στη διαχείριση των προσωπικών του δεξιοτήτων θα ενδυναμώσει την ευρύτερη θέση του στην αγορά εργασίας και θα ενισχύσει την επαγγελματική του ταυτότητα. Μέσα από τα επόμενα πρακτικά παραδείγματα μπορεί κάποιος να καταλάβει πιο ειδικά τις αρχές και τις παραμέτρους πάνω στις οποίες έχει διαμορφωθεί η μέθοδος εκμάθησης της ξένης γλώσσας για Ενήλικες, στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Παπαβαρσάμη. Μάθε περισσότερα εδώ

assets/images/blog/EVEKSIA.png
14.07.20

Η ευεξία του γέλιου στη μάθηση

ΕΛΕΝΗ MAΡΙΑ ΚΟΝΤΟΡΑΒΔΗ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΥΕΞΙΑΣ ΓΕΛΙΟΥ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ EUROPALSO “Τι μπορώ να κάνω για να βελτιώσω τη ζωή μου και να της προσδώσω μια θετική αντιμετώπιση και στάση; ” Η ευεξία γέλιου είναι μια διασκεδαστική και απλή μορφή άσκησης που σε κάνει να νιώθεις καλά. Χρησιμοποιεί την ενέργεια του γέλιου για να πετύχει την υγεία και την ευεξία, στο σώμα, το πνεύμα και την ψυχή. Oφέλη της Ευεξίας Γέλιου στην ζωή μας Οι ασκήσεις ευεξίας γέλιου είναι σημαντικές για τα οφέλη στον οργανισμό μας όπως: Σωματικά /Φυσιολογικά οφέλη: το γέλιο είναι επιστημονικά αποδεδειγμένος σύμμαχος στην ίαση Μας παρέχει σημαντικές φυσικές άμυνες ενάντια σε ασθένειες Δρα ως προληπτική και συμπληρωματική ιατρική Δυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα και βοηθά στη διατήρηση της καλής υγείας Είναιαντιγηραντικό. Αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος στο πρόσωπο και τρέφει το δέρμα, κάνοντάς το να λάμπει Πνευματικά οφέλη: Το γέλιο ενώνει τους ανθρώπους Προκαλεί θετικά συναισθήματα Βελτιώνει τη συνεργασία, την επικοινωνία και τις σχέσεις Ενισχύει την δημιουργικότητα και βελτιώνει την αίσθηση του χιούμορ Ψυχικά οφέλη: το γέλιο τονώνει την ψυχική μας διάθεση Βοηθά στην καταπολέμηση της κατάθλιψης, της νευρικότητας και των ψυχοσωματικών διαταραχών Βοηθά να αποκτήσουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση και βελτιώνει την αυτοέκφρασή μας Η Ευεξία Γέλιο και εκπαίδευση Το γέλιο βελτιώνει την ικανότητα μάθησης του παιδιού και τη μακρόχρονη μνήμη του. Οι ασκήσεις της ευεξίας γέλιου στηρίζονται σε επτά βασικές κατηγορίες. Ανάλογα με την κατηγορία, εφαρμόζονται διαφορετικές ασκήσεις. Μαθαίνουμε καλύτερα μαζί – Δυναμική θετικής ομάδας Οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών γίνονται καλύτερες μέσα σε κλίμα συνεργασίας, όπου απαιτείται συντονισμένη δράση για την επίτευξη κοινών στόχων Μαθαίνουμε παίζοντας – Τα παιδιά μαθαίνουν αυτά που βιώνουν Η ενεργοποίηση των αισθήσεων, μέσω της μουσικής, της οπτικής επαφής και της κίνησης, μας βοηθάει να θυμόμαστε καλύτερα, τις γνώσεις που έχουμε λάβει Μαθαίνουμε από την αποτυχίας μας – Την αναγνωρίζουμε και μας προκαλεί να γίνουμε καλύτεροι Το γέλιο μειώνει το άγχος της αποτυχίας, έχοντας ως αποτέλεσμα τηνενθαρρύνση των παιδιών για μια ακόμη προσπάθεια Μαθαίνουμε με χαρά – Βάζουμε το γέλιο στη ζωή μας Γελώντας, βελτιώνουμε την καθημερινότητά μας, δίνοντας της μια θετική πνοή ως προς την δημιουργική επίλυση των διαφόρων θεμάτων Μαθαίνουμε καλλιεργώντας την φαντασία μας Η φαντασία καλλιεργεί θετικές ιδέες, ώστε στη συνέχεια να εφαρμοστούν σε θετικές πραξεις Μαθαίνουμε να αναπύσσουμε την αυτοπεποίθησή μας Η αυτοπεποίθηση δομείται με θετικές δηλώσεις για τον εαυτό μας και για τους άλλους Μαθαίνουμε καλύτερα με σωστές αναπνοές Η διαφραγματική αναπνοή βοηθά στην καλή οξυγόνωση του εγκεφάλου, εξασφαλίζοντας έτσι, πνευματική διαύγεια, καλύτερη ποιότητα ύπνου, μεγαλύτερες αντοχές, λιγότερη σωματική αλλά και πνευματική κούραση Μέσα στην τάξη, ο εκπαιδευτικός, κάνοντας τις ασκήσεις ευεξίας γέλιου, καλείται να αναλάβει το ρόλο του συντονιστή και του εμψυχωτή, προκαλώντας το ενδιαφέρον των μαθητών. Με την εμπιστοσύνη των μαθητών στον εκπαιδευτικό – συντονιστή, επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα. Παρακάτω αναφέρονται τεσσερις πρακτικές ασκήσεις ευεξίας γέλιου σε σχέση με τις άνω κατηγορίες: Κοιταχτείτε στα μάτια και δώστε χειραψία, καθώς γελάτε μεταξύ σας. Επαναλάβετε την άσκηση με όσα περισσότερα άτομα μπορείτε. Χτυπήστε τα χέρια σας σε ρυθμό 1-2, 1-2-3 καθώς τραγουδάτε συγχρονισμένα ¨Χο! Χο!, Χα! Χα! Χα! Μάσκα χαμόγελου. Εισπνεύστε καθώς υποδύεστε ότι φοράτε την μάσκα του γέλιου. Εκπνεύστε καθώς χαλαρώνετε. Επαναλάβετε 3 φορές. Απευθυνθείτε ο ένας στον άλλον, λέγοντας την ακόλουθη πρόταση όσο πιο πειστικά μπορείτε: «Έχω τόσες πολλές ιδέες, η ζωή με εμπνέει!» Πηγή: Europalso

assets/images/blog/KOINWNIKH_MATHISI.png
14.07.20

Τάξη ή ιδιαίτερα; Γιατί η κοινωνική μάθηση ειναι καλύτερη για το παιδί;

Δοκιμασμένο πρόγραμμα σπουδών Το σχολείο ξένης γλώσσας ακολουθεί ένα αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και μελέτης. Θα καλύψει την ύλη που πρέπει, και αν το παιδί έχει κενά ή δεν την προφταίνει αυτή την ύλη, το σχολείο θα φροντίσει να καλύψει τα κενά του. Δεν θα προσαρμοστεί το σχολείο στο ρυθμό του παιδιού, όπως κάνει το ιδιαίτερο, αλλά θα προσφέρει στο παιδί την δυνατότητα να προχωρήσει αφομοιώνοντας όσο καλύτερα γίνεται και να μην μείνει πίσω. Σύγχρονη μεθοδολογία μάθησης Υπάρχουν επιστημονικές μεθοδολογίες που διαρκώς εκσυγχρονίζονται ως προς το πώς το παιδί θα μάθει τη γλώσσα. Ολα αυτά απαιτείται να μαθαίνονται με σύγχρονους τρόπους που διευκολύνουν το παιδί και κάνουν τη μάθηση ευχάριστη και εύκολη. Eνημέρωση Οταν όλα στη ζωή εξελίσσονται, η διδασκαλία της γλώσσας δεν παραμένει κάτι στατικό. Εξελίσσεται, αντιθέτως, διαρκώς, με καινούρια βιβλία, νέες προσεγγίσεις, καινούριο εξοπλισμό, με τη βοήθεια του ιντερνετ, με online εφόδια. Ολη αυτή η ενημέρωση είναι στα χέρια των δασκάλων σε ένα οργανωμένο σχολείο, αλλά σπάνια μπορεί ένας καθηγητής ατομικά, να έχει αυτό το επίπεδο επαγγελματισμού. Πειθαρχία Πολλοί γονείς νομίζουν ότι το παιδί θα πειθαρχήσει όταν βρίσκεται ένας προς έναν μαζί με έναν δάσκαλο γλώσσας. Πόσο μεγάλο λάθος είναι αυτό. Στο Λύκειο, στο Πανεπιστήμιο θα κάνει ιδιαίτερο; Ή στο μεταπτυχιακό μετά; Το παιδί πρέπει να μάθει να πειθαρχεί μόνο του, αλλά δουλεύοντας και μαθαίνοντας σε ένα σύνολο. Πρέπει να αισθάνεται μέλος της ομάδας, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να ξέρει τι πρέπει να κάνει μόνος του. Στο μάθημα το παιδί χρειάζεται ενθάρρυνση, πίστη στον εαυτό του, όρεξη να τα καταφερει, κι εκεί η ενθάρρυνση των γονιών και τα κοινά βιώματα της ομάδας είναι πολύ σημαντικά. Τα παιδιά μοιράζονται τις έγνοιες τους, και χωρις καν να το καταλαβαίνουν ζουν την άμιλλα που τα σπρώχνει μπροστά. Ομαδικότητα Η ομαδικότητα είναι ένα εξαιρετικό μαθησιακό εργαλείο. Το παιδί παρακινείται απο τους υπόλοιπους μαθητές. Βάζει στόχους βλέποντας αυτούς που ήδη έχουν προχωρήσει, αλλά ξέρει ότι υπάρχουν κι άλλοι που ακολουθούν, άρα δεν απογοητεύεται. Επιπλέον, η ομαδικότητα του προσφέρει ευχαρίστηση, ενδιαφέρον. Μαθαίνει καλύτερα το παιδί όταν μαθαίνει σε ένα φιλικό περιβάλλον, με συνομήλικους. Επικοινωνία Η ξένη γλώσσα είναι κάτι ζωντανό. Δεν το μαθαίνει κανείς απλά για να βρίσκεται, αλλά για να το χρησιμοποιεί, για να αποτελεί εφόδιο στο μέλλον, στο επάγγελμα, στις σχέσεις, στην ενημέρωση, στη δια βίου μάθηση. Στο σχολείο ξένης γλώσσας το παιδί επικοινωνεί, κουβεντιάζει, εκφράζεται στην ξένη γλώσσα, με πολλούς τρόπους. Εκτίθεται σε πάρα πολλά ερεθίσματα της ξένης γλώσσας. Στο μικρόκοσμο της τάξης, το παιδί βιώνει αληθινές συνθήκες μάθησης και εξάσκησης της ξένης γλώσσας. Συνεργασία Στο σχολείο ξένης γλώσσας το παιδί βρίσκεται σε ένα ομαδικό περιβάλλον, όπου δημιουργεί συναναστροφές, κάνει φιλίες, μαθαίνει τη συνεργασία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μαθαίνει να προσεγγίζει στόχους μαζί με άλλους. Είναι κάτι που θα κάνει σε όλη την επαγγελματική ζωή του. Τα θεμέλια της ικανότητας για συνεργασίας τίθενται στα παιδικά χρόνια, όπου το παιδί μέσα στην ομορφη ομάδα της τάξης των αγγλικών, καταλαβαίνει τι σημαίνει να συγκρούομαι και να φιλιώνω, να συζητώ στην τάξη, να συνεργάζομαι, να προσπαθούμε όλοι μαζί. Πηγή: Europalso

assets/images/blog/press_release_image-1.jpg
06.07.20

Οδηγίες από τον ΕΟΔΥ για τα παιδιά

Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι στο πλαίσιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την πρόληψη της διασποράς του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 στις σχολικές μονάδες και την κοινότητα 11 Μαρτίου 2020 Αποφυγή των συναθροίσεων και του συγχρωτισμού οπουδήποτε (π.χ. καφετέριες, κινηματογράφοι) Αποφυγή ομαδικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων Αποθάρρυνση συναντήσεων σε σπίτια φίλων, εστιατόρια ή εμπορικά κέντρα Ενθάρρυνση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εξ αποστάσεως (e-learning) Αποφυγή επαφής με άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες Συχνό και καλό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι ή αλκοολούχο διάλυμα Κάλυψη του βήχα ή του φτερνίσματος με χαρτομάντιλο και απόρριψη στα απορρίμματα. Αν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, με το εσωτερικό του αγκώνα Αποφυγή αγγίγματος ματιών, μύτης και στόματος Αποφυγή στενής επαφής (χειραψίες, αγκαλιές και φιλιά) Αποφυγή επαφής με άτομα που έχουν συμπτώματα λοίμωξης Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, παραμονή στο σπίτι και επικοινωνία με ιατρό ή με τον ΕΟΔΥ. Βιβλιογραφία Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Interim Guidance for Administrators of US Institutions of Higher Education https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-ihe-response.html

news/ENTHARRYNSH.png

Τι πρέπει να ξέρετε για να βοηθήσετε και να ενθαρρύνετε τα παιδιά σας στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας

Μελέτη στο σπίτι Σταθερή ώρα μελέτης: καλό είναι το παιδί να έχει μια σταθερή ώρα μελέτης των μαθημάτων του, και να υπάρχει, όσο το δυνατόν, πρόγραμμα μελέτης στο σπίτι. Καθαρό γραφείο: μην διακοσμείτε και μη φορτώνετε με παιχνίδια το χώρο εργασίας, καθώς αποσπούν την προσοχή του παιδιού. Το γραφείο του πρέπει να είναι κενό, με μόνο τα βιβλία και τα τετράδια που μελετά επάνω. Επιβράβευση: επιβραβεύετε κάθε προσπάθεια του παιδιού, όχι μόνο τους άριστους βαθμούς. Το δικό σας χαρούμενο και όχι πιεστικό ενδιαφέρον το παρακινεί. Επισήμανση της ξένης γλώσσας: η ξένη γλώσσα υπάρχει γύρω μας συνέχεια. Επισημαίνετε στο παιδί ότι θα τη συναντά παντού, στο διαδικτυο, στις ταινίες, στη μουσική. Αυτό δυναμώνει τη διάθεση του παιδιού να προσπαθεί και να μαθαίνει. Βοήθεια απο τον γονιό: Το ιδανικό είναι να διαβάζει το παιδί μόνο του, εσείς να κοιτάτε το αποτέλεσμα της δουλειάς του για να βεβαιώνεστε ότι τα έχει κάνει όλα, και το σχολείο εξετάζει και βαθμολογεί. Αφήστε το παιδί να έχει το ίδιο την ευθύνη της μελέτης στο σπίτι, δείχνετε του όμως το ενδιαφέρον σας. Χαίρεται για το ενδιαφέρον σας: Αυτό δίνει φτερά στα παιδιά. Ψάξτε μαζί άγνωστες λέξεις, κάνετε μαζί προσφορική εξάσκηση, να είστε πάντα εκεί να απαντήσετε σε απορίες ή να ψάξετε απαντήσεις. Παίζοντας μαζί: καλό είναι να «παίζετε» μαζί του με την ξένη γλώσσα. Για παράδειγμα: μάθε μου και μένα τι έμαθες σήμερα, έλα να πούμε τα μέρη του σπιτιού στα αγγλικά…η φαντασία σας θα σας οδηγήσει να βάλετε την ξένη γλώσσα στην καθημερινή σας χαρούμενη επαφή. Συμπεριφορά στην τάξη Κανόνες καλής συμπεριφοράς: Κάθε χρόνο εξηγούμε στα παιδιά τη σημασία της καλημέρας, του χαμόγελου στην τάξη, ενός καθαρού θρανίου και τακτοποιημένων τετραδίων. Τίποτε απο αυτά δεν είναι αυτονόητο και δουλεύουμε μαζί με εσάς τους γονείς για παιδιά με καλή αγωγή. Κοινωνικότητα: αφιερώστε χρόνο να κουβεντιάσετε με το παιδί σας την συμπεριφορά σε σχέση με τους συμμαθητές και τη δασκάλα. Μιλήστε του για τη σημασία της ευγένειας, της υπομονής με τους άλλους όταν είναι διαφορετικοί απο μας, και της καλής και ευχαριστης διάθεσης που κερδίζει φίλους, και βεβαίως της θαρρετής συμμετοχής στην τάξη. Επαφή με τα άλλα παιδιά: είναι πολύ σημαντικό το παιδί να εντάσσεται εύρυθμα στην ομάδα, να αποτελεί μέρος της, και να περνά καλά σε αυτήν. Εμείς στην τάξη δίνουμε προτεραιότητα στη συνεργασία και την ομαδική συμπεριφορά. Εσείς στο σπίτι εξηγείτε την αξία και σημασία των φίλων και της ομάδας. Προσοχή:μαθαίνουμε στο παιδί σας να νοιάζεται και να προσέχει τα πράγματα του, να τα κρατά σε καλή κατάσταση, να τα μοιράζεται αν θέλει, χωρίς όμως να τα χάνει. Υποστηρίξτε μας στο μάθημα αυτό. Συμμετοχή: μην πιέζετε το παιδί να συμμετέχει στην τάξη. Οταν θα είναι έτοιμο θα συμμετέχει, θα σηκώνει το χέρι του και θα λέει μάθημα με ενθουσιασμό. Αυτός είναι ένας βασικός στόχος μας και ευθύνη δική μας άλλωστε. Απο την πλευρά σας δείχνετέ του πίστη και ενθάρρυνση. Πηγή: Europalso