Ακαδημαϊκό προσωπικό

Οι καθηγητές μας, πέρα από το γεγονός ότι πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα που ορίζει το Υπ. Παιδείας, παρακολουθούν κάθε χρόνο ημερίδες κατάρτισης στη διδακτική μεθοδολογία που οργανώνει το Κέντρο Ξένων Γλωσσών με τους αξιότερους επαγγελματίες εκπαιδευτές που υπάρχουν στην Ελλάδα, καθώς και σεμινάρια που οργανώνονται από εξωτερικούς φορείς, όπως το Europalso, ΒritishCouncil, Ελληνοαμερικανική Ένωση, ETC, TESOL.

Οι καθηγητές μας εργάζονται στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών σε μόνιμη και αποκλειστική βάση, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τη σταθερή ροή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προσφέρουμε.