Οργάνωση

Επιλεγμένοι καθηγητές με αυστηρά κριτήρια, εξειδικευμένοι για κάθε επίπεδο
✓ Συνεχής επιμόρφωση των καθηγητών
✓ Σύγχρονο και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό υλικό (projectors, tablets, computers, CD players, flash cards, magnetic board, document cameras, Ιnternet)
✓ Προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα σπουδών (syllabus) για κάθε μάθημα και επίπεδο
✓ Εβδομαδιαία συνεργασία των καθηγητών με τους υπεύθυνους σπουδών για:

α. Έλεγχο της πορείας του κάθε μαθητή

β. Επιβεβαίωση της σωστής εφαρμογής του προγράμματος σπουδών (syllabus)

γ. Στήριξη του καθηγητή για την επίλυση τυχόν προβλημάτων της τάξης και ατομικά κάθε μαθητή
✓ Συνεχής ενημέρωση των γονέων για την πορεία των παιδιών τους και καλή συνεργασία για την άμεση αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν
✓ Ανελλιπής ενημέρωση των γονέων για τις απουσίες και τις καθυστερήσεις των παιδιών τους από τα μαθήματα
✓ Τακτικές αξιολογήσεις προόδου και αντικειμενική βαθμολόγηση
✓ Αποκλειστική χρήση της ξένης γλώσσας στην τάξη με έμφαση στον προφορικό λόγο
✓ Γλώσσα και ψυχαγωγία

Επιπλέον: 
Αποτελούμε μέλος του Europalso Society που εξασφαλίζει τη διαρκή ποιοτική επιμόρφωση των καθηγητών μας.