Μέθοδοι Διδασκαλίας – Χρήση Τεχνολογίας

Tο σχολείο του μέλλοντος είναι εδώ!

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Παπαβαρσάμη ενσωματώνουμε τα tablets στην εκπαιδευτική διαδικασία! Μέσω της τεχνολογίας μπαίνουμε στον κόσμο των ξένων γλωσσών και μαθαίνουμε εύκολα και γρήγορα.

Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε:
Έναν ευχάριστο και πρωτοποριακό τρόπο εκμάθησης της γλώσσας
Την επαφή των παιδιών με ένα μέσο πολύ οικείο σ’ αυτά
Την ενθάρρυνση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες ή μαθητών χωρίς μεγάλο κίνητρο για την εκμάθηση της γλώσσας
Τη μεγαλύτερη διάδραση, συμμετοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών

Τώρα η εκμάθηση της ξένης γλώσσας φέρνει ακόμα περισσότερη χαρά και ενδιαφέρον για δημιουργία!

 • Μέθοδος διδασκαλίας (MM Study System)
 • Communicative approach (επικοινωνιακός τρόπος διδασκαλίας)
 • Coursebooks, readers, projects, public speaking
 • Μέθοδος μελέτης (Belt Study System)


Επιπλέον στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Παπαβαρσάμη
δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Belt Study System

  Το Belt Study System είναι ένας ολοκλnρωμέvος και ελκυστικός τρόπος μελέτnς τnς Αγγλικής γλώσσας. Η μελέτn αυτή αφορά συνολικά στην ύλn του επιπέδου που ανήκει ο μαθητής και παράλλnλα αναπτύσσει σωστά όλες τις δεξιότnτες τnς γλώσσας (ομιλία, ακουστική, ανάγνωσn, γραφή).

  • Σωστός τρόπος μελέτης (ακούω, διαβάζω, μαθαίνω, παράγω)
  • Επανάληψη όλης της ύλης
  • Αυτοενέργεια του μαθητή (σκέφτομαι, ψάχνω, γίνομαι υπεύθυνος, αποκτώ αυτοπεποίθηση)
 • Δανειστικη
  Βιβλιοθηκη

  Μέσω της δανειστικής βιβλιοθήκης εισάγουμε τα παιδιά στην ξενόγλωσση λογοτεχνία και περιοδικό τύπο, αναπόσπαστο κομμάτι της γλώσσας απαραίτητο για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων των οποίων τη γλώσσα θέλουμε να καλλιεργήσουμε.

 • Μαθησιακοι
  τυποι

  Δεν μαθαίνουν όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο.

  Με το ΝLΡ μπορούμε να εντοπίσουμε τον μαθησιακό τύπο του κάθε παιδιού. Είναι οπτικός, ακουστικός ή κιναισθητικός τύπος; Μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι μαθαίνει με τον τρόπο που του ταιριάζει καλύτερα.

 • Πολυαισθητηριακη
  μαθηση

  Είναι λογικό να κουράζονται τα παιδιά στην τάξη όταν το μάθημα είναι βαρετό, ανιαρό, χωρίς ερεθίσματα.

  Με το NLP έχουμε περισσότερους τρόπους να ενθουσιάσουμε τα παιδιά, να κάνουμε το μάθημα πιο ενδιαφέρον, ξυπνώντας όλες τις αισθήσεις τους.

 • Εστιαση
  και προσοχη:

  Το να καταφέρουμε ένα σύγχρονο παιδί, που έχει μεγαλώσει μέσα στην τεχνολογία και την εξέλιξη να συγκεντρώνεται και να αποδίδει είναι άθλος.

  Παραμένει ένας διαρκής στόχος μας, και τα εργαλεία του NLP συνεισφέρουν σε αυτόν.

 • Στοχοι και
  αυτο-παρακινηση:

  Η μάθηση στο σχολείο δεν αφορά ποτέ μόνο τη γνώση της γλώσσας. Επιδιώκουμε να στηρίζουμε την ικανότητα του παιδιού να τα βγάζει πέρα, να είναι υπεύθυνο, να έχει συνέπεια και οργάνωση. Ένας ακόμα τομέας στον οποίο εμείς γινόμαστε καλύτεροι για τα παιδιά σας!

 • Επικοινωνία,
  κοινωνικότητα:

  Εκεί που το σχολείο γλώσσας είναι αναντικατάστατο είναι στην προώθηση της κοινωνικότητας, της επικοινωνίας, της συνεργασίας, και της φιλίας. Και σε αυτό το σημείο γινόμαστε αποτελεσματικότεροι με την αγάπη και ενδιαφέρον που έχουμε για την δουλειά μας.