Εξετάσεις

Τα Kέντρα Ξένων Γλωσσών Παπαβαρσάμη συμμετέχουν κάθε έτος, με μεγάλη επιτυχία των μαθητών τους, στις εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικών και συνεργάζονται με τους μεγαλύτερους και εγκυρότερους φορείς πιστοποίησης της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, όπως: