Με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε φέτος η απονομή πτυχίων για την σχολική περίοδο 2011-2012.

Διοργανώνουμε ετήσια γιορτή και απονέμουμε τα πτυχία των μαθητών και ερχόμαστε σε επαφή με τους παλιούς μαθητές μας.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η απονομή των πτυχίων και η κοπή της πίτας για την σχολική περίοδο 2011-2012 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο την οδού κρατερού.