Επισκεπτόμαστε θέατρα, μουσεία και παίρνουμε μέρος σε εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς.
Διοργανώνουμε εκπαιδευτικές εκδρομές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.