Αποστολή

Με επίκεντρο πάντα το ανθρώπινο ενδιαφέρον για τον μαθητή και στηριζόμενοι στην γνώση και στην πολυετή εμπειρία μας, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με μαθητές και γονείς.

Αποστολή μας μέσα από την συστηματική δουλειά, την συνέπεια και την συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού μας όπως επίσης και μέσα από την συνεχόμενη ανανέωση των εκπαιδευτικών μας μέσων, είναι η ολοκληρωμένη και ουσιαστική γνώση της ξένης γλώσσας μέσα από την συλλογικότητα.

Οι καθηγητές μας, πέρα από το γεγονός ότι πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα που ορίζει το Υπ. Παιδείας, εργάζονται στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών σε μόνιμη και αποκλειστική βάση, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τη σταθερή ροή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προσφέρουμε.

Τα σχολεία μας προσφέρουν ένα φιλικό και ασφαλές περιβάλλον. Διαθέτουμε μεγάλες φωτεινές αίθουσες, εξοπλισμένες με σύγχρονους υπολογιστές, video projectors για χρήση του (Interactive whiteboard software) και ελεγχόμενη πρόσβαση στο Internet. Ειδικότερα προσφέρουμε 18 αίθουσες διδασκαλίας, 2 Computer Labs, 2 αίθουσες εκδηλώσεων καθώς και σύγχρονους λειτουργικούς κοινόχρηστους χώρους.

Προωθούμε την σωστή χρήση των νέων τεχνολογιών, τόσο στην διαδικασία της εκμάθησης όσο και σ’αυτή της μελέτης, μέσω:

Διαδραστικών πινάκων (interactive whiteboard software) σε όλα τα επίπεδα της εκπαιδευτικής διδασκαλίας. • Της σωστής χρήσης του πρωτοποριακού multimedia συστήματος επανάληψης-μελέτης της αγγλικής Γλώσσας belt study system που βοηθάει τους μαθητές να αναπτύξουν σωστά όλες τις γλωσσικές δεξιότητες (ομιλία, γραφή, ανάγνωση, ακουστική ικανότητα). • Της χρήσης οπτικοακουστικού υλικού (DVD, Classroom Internet Access) • Computer Labs με ελεγχόμενη πρόσβαση στο Ιnternet και σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες υπό την εποπτεία επιτηρητή – καθηγητή.

Επιπλέον μέσω της δανειστικής βιβλιοθήκης εισάγουμε τα παιδιά στην ξενόγλωσση λογοτεχνία και περιοδικό τύπο, αναπόσπαστο κομμάτι της γλώσσας απαραίτητο για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων των οποίων τη γλώσσα θέλουμε να καλλιεργήσουμε.